Dutto, Andrea Alberto, and Maria Fedorchenko. 2022. “Variations on Piranesi’s Carceri”. idea journal 19 (01):33–57. https://doi.org/10.37113/ij.v19i01.476.