Dutto, A. A., & Fedorchenko, M. (2022). Variations on Piranesi’s Carceri. idea journal, 19(01), 33–57. https://doi.org/10.37113/ij.v19i01.476